Dr Dušica Stefanović


Usluge

 Ordinacija i dr Dušica Stefanović poseduju zvaničnu dozvolu MINISTARSTVA ZDRAVLJA

SRBIJE za primenu REIKI terapije.


Sva prava zadržana © 2014. Dr Dušica Stefanović