Dr Dušica Stefanović


TNM-neuromuskularni tejping

TNM/neuromuskularni tejping/-tehnika bazirana na prirodnom procesu ozdravljenja tela,aktiviranjem cirkulacije i limfnog protoka.Mišići osim što uslovljavaju pokrete,kontrolišu i protok krvi i limfe. Traka se postavlja sa različitim stepenom zategnutosti u zavisnosti šta se želi postići,relaksacija i ishrana,ili aktivnost i potpora.


Sva prava zadržana © 2014. Dr Dušica Stefanović