Dr Dušica Stefanović


Stanja nakon moždanog udara

Rehabilitacija pacijenata kod centralnih lezija


 

    Rehabilitacija nakon moždanog udara(hemiplegija i hemipareza) i povrede kičmene moždine (para i quadriplegija)


 Psihološka motivacija pacijenta, podrška koju dobija od fizioterapeuta, porodice i šire okoline

  je neophodan uslov za primenu fizio i kinezi terapije

 

     -Primena pasivnog i aktivnog pokreta i specijalnih tehnika za ciljanu rehabilitaciju zahvaćenih delova

      tela(Bobat,PNF)

     -Pozicioniranje u postelji, u kolicima, vežbe balansa i priprema za vertikalizaciju

    - Specifične vežbe za mišiće karličnog dna, s obzirom na to, da se kod mnogih javlja disfunkcija urogenitalnog trakta.

      -Korekcija posture, reedukacija hoda

     -Osposobljavanje za aktivnosti svakodnevnog života i samozbrinjavanja

     -Edukacija članova porodice i saveti za reorganizovanje i adaptaciju prostora 

     -Resocijalizacija(povratak u društvenu sredinu)


Sva prava zadržana © 2014. Dr Dušica Stefanović