Dr Dušica Stefanović


Reiki


Energetska duhovna terapija koja je legalizovana i odobrena od Ministarstva zdravlja Srbije kao rehabilitaciona metoda za unapređenje zdravlja.To je metoda kojom se kanališe i usmerava životna energija polaganjem dlanova na telo pacijenta. Pozitivni efekti-psihofizičko opuštanje,podsticanje na samoisceljenje,pojačanje vitalnosti,imuniteta, regulisanje nesanice, uspostavljanje harmonije u sebi i sa okolinom,ubrzavanje dejstva lekova i ubrzavanje procesa ozdravljenja kada se koristi uporedo sa metodama savremene medicine.

 

Ordinacija i dr Dušica Stefanović poseduju zvaničnu dozvolu MINISTARSTVA ZDRAVLJA SRBIJE za primenu REIKI terapije.

 

Reiki principi
Danas sretan/na sam.
Danas ne brinem.
Danas zahvalan/na sam.
Danas posvećeno radim svoj posao i na sebi.
Danas sam dobronameran/na prema svim živim bićima. 

 

 


Sva prava zadržana © 2014. Dr Dušica Stefanović