Dr Dušica Stefanović


PREVENTIVNA MEDICINA

 OSECATI SE,BITI I OSTATI ZDRAV!!!

      
  KAKO?
 
  -INDIVIDUALNIM I HOLISTIČKIM terapijskim pristupom- LEČIMO OSOBU, A NE SIMPTOM ILI BOLEST
 
   -INTEGRATIVNIM metodama--kombinovanje klasičnih terapijskih procedura, sa tradicionalnom medicinom
 
 
 CILJ JE BALANS IZMEĐU TELA, UMA I DUŠE...
 
 HARMONIČNO FUNKCIONISANJKE SVAKE ĆELIJE TKIVA I ORGANA  U JEDINSTVENOJ  CELINI ORGANIZMA ,
što definišemo kao ZDRAVLJE
 
 
 
Zvanična definicija zdravlja prema SZO je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti -stanje dinamičke ravnoteže ćelija,
 
organa,organizma,pojedinca i njegovo skladno funkcionisanje u porodici i društvu.

 

 
PRIMENJUJEMO   METODE TRADICIONALNE MEDICINE PRIZNATE OD MINISTRASTVA ZDRAVLJA!

 

 
 
                                    AKUPUNKTURA I
 
                                    REIKI
 
                                    REIKI MASAŽA 
 
                                    SIJATSU-masaža
 
                                    REFLEKSOLOGIJA STOPALA
 
                                    MIOFASCIJALNO OSLOBAĐANJE 
 
                                    MANUELNA REPOZICIJA PRSLJENOVA,HIROPRAKSA
 
                                    KOREKTIVNE VEŽBE, PILATES SA ELEMNTIMA YOGE,
 
                                    VEŽBE DISANJA
 
 
 
 

 


Sva prava zadržana © 2014. Dr Dušica Stefanović