Dr Dušica Stefanović


Naš stručni tim

Dr med Dušica Stefanović
 

 

 

Ordinaciju vodi SPECIJALISTA fizikalne medicine i rehabilitacije - Dr med Dušica Stefanović. Od 1986. do 1995. radila na VMA gde je i specijalizirala. Od 1990. se bavi AKUPUNKTUROM koju je usavršila na VMA i odobrenje za samostalni rad dobila od Ministarstva zdravlja 2006. Od 1995. započinje rad u privatnoj praksi. Obučena je za lečenje LIMFEDEMA po konceptu manuelne limfne dekongestivne /MLDT/ terapije / Sokobanjska-juli 2004. / Stručno usavršavanje o OSTEOPOROZI / KBCZvezdara / oktobar 2005.  Licenca SLK izdata 1.1.2009. Od 2011.  Reiki master-terapeut  . Član sekcije za fizikalnu medicinu SLD,sekcije za akupunkturu i kvantnu medicinu. Podpredsednik Aktiva lekara pri Reiki udruženju od 12.03.2012. sekretar podsekcije Reiki u sekciji za Tradicionalnu medicinu od decembra 2012. pri SLD. Završila seminare kod profesora Andreja Čečenjina 2010. i 2012. na temu miofascijalnog oslobađanja i mekih tehnika za lumbosakralni i cervikalni deo kičme u organizaciji srpske asocijacije za hiropraksu.

 

 

 

 

 

 

Saradnik Ordinacije - Dr Vera Blaženčić Mladenović

 
Dr Vera Blaženčić Mladenović, specijalista higijene i magistar ishrane, saradnik u kliničkim istraživanjima.
 
 
 

U ordinaciji rade tri viša fizioterapeuta: 

 

 

 

 

Lidija Damjanović - zaposlena od 2009, viši-strukovni fizioterapeut, refleksoterapeut, Reiki-praktičar. Završila kurs kod prof.Andreja Čečenjina 2012-meke tehnike za vratni deo kičme,miofascijalno oslobađanje.

Rozalia Forai - zaposlena od septembra 2014, viši-strukovni fizioterapeut, posebno obučena za manuelne tehnike- mobilizacija mekog tkiva, miofascijalno opuštanje i Šiatsu masažu. 

Radivoje Amanović -  zaposlen od aprila 2015, viši fizioterapeut. Završio kurs za  neuromuskularni tejping, masažu i kranio-sakralnu terapiju kod prof. Andreja Čečenjina 2015.godine.


Sva prava zadržana © 2014. Dr Dušica Stefanović