Dr Dušica Stefanović


MFR-miofascijalno oslobađanje

MFR/miofascijalno oslobađanje je manuelna tehnika.Ona u sebi podrazumeva kako TERAPIJSKI tako i DIJAGNOSTIČKI metod.Ovu tehniku je moguće primenjivati na fascijama(vezivnim omotačima)svih naših organa. Fascije u telu čine ,osim vode,najveći deo organizama.Samo 5% su specifične ćelije.

‚Funkcija fascija je potpora krvnih sudova i organa,stabilizacija tkiva,a u sebi sadrže i proprioceptorna aferentna nervna vlakna.U novijim istraživanjima navodi se da fascije imaju sposobnost elektroprovodljivosti impulsa. 

 
Kada je fascija normalna ona je opuštena, sposobna da se rasteže, skuplja i kreće bez ikakvih ograničenja i bolova. Međutim, kada u telu postoji neka iritacija,povreda,ožiljno tkivo ili upala, fascija se skuplja i postaje rigidna,samim tim dolazi do ograničenja pokreta,bola,otežane cirkulacije.
 
Fascije su 1. površinske, pod kožom 2. duboke (oko mišića, krvnih sudova i nerava) 3. subserozne (oko unutrašnjih organa- trbušna maramica, plućna maramica i srčana kesa)
 
Rad sa ovom tehnikom podrazumeva veoma lagane pokrete sa malim amplitudama,koji na pacijente deluju vrlo opuštjuce što je siguran put ka postizanju željenog efekta. Osnovni princip je tehnika 3T (Tenzija,Trakcija i Twisting/primena male snage,osluškivanje tkiva,čekanje laganog opuštanja.
 
Efekti miofascijalnog opuštanja su:
dermografizam lokalni i opšti,fascikulacija mišića,relaksacija tkiva,povećanje temperature kože,smanjenje bola,poboljšanje pokretljivosti,opšta relaksacija,osećaj topline.

Sva prava zadržana © 2014. Dr Dušica Stefanović