Dr Dušica Stefanović


Fizikalna terapija

 - Podrazumeva primenu različitih agenasa / električne energije, toplotne, foto - svetlosne energije, sono - zvučne energije, hidro i kinetičke - tj. pokreta. Primena ovih agenasa dovodi do poboljšanja krvne i limfne cirkulacije, smanjenja otoka, obezboljavanja, tkivne regeneracije, poboljšanja biološke aktivnosti ćelija i ćelijskog metabolizma, poboljšanja trofike tkiva, nervne provodljivosti i oporavka nerava kao i jačanje mišića. 

DIJADINAMČINE STRUJE-spadaju u grupu niskofrekventnih struja,predstavljaju kombinaciju različito modulisanih impulsa po intenzitetu, obliku i amplitudi.Danas se primenjuju uglavnom pet strujnih kombinacija(modulacija)od kojih su prve četri najkarkterističnije:
DF,MF,CP,LP,RS.

TERAPIJSKI EFEKTI DDS-a

 U zavisnosti od modulacija efekti mogu biti različiti,pa tako:
Modulacija 1(DF) 100Hz deluje INHIBITORNO NA SIMPATIKUS.Zbog toga se primenjuju u tretmanu poremećaja vezanih za neurovegetativni sistem.
                                    -miotenzivne glavobolje,migrene,cervikalni sy
                                    -periferni cirkulatorni poremećaji ateroskleroznog porekla(Burgerova bolest,
                                     Raynaudova  bolest,Sudeckova distrofija)
                                    -vegetativne distonije-DNV
                                    -osnova i baza za sledeće modulacije
                               
Modulacija 2(MF)50Hz ima:
                                       -analgetski efekat,jači nego prethodna.
                                       -toniziranje vezivnog tkiva

Modulacija 3(CP) utiče na:
                                        -uklanjanje edema i hematoma
                                        -smanjenje tonusa poprečno prugaste muskulature pa se
                                       primenjuju u tremanu kontuzija,distorzija,mišićnih povreda
                                                          neuralgija,artralgija,herpes zostera...)

Modulacia4(LP)50-100Hz
                                         -ANALGETSKI efekat jak i dugotrajan.
                                        Najčeća je primena kod bolnih stanja
                                        vratne i lumbosakralne regije,artralgija,mialgija,fibrositisa.
KOTRAINDIKACIJE:febrilna stanja,lokalni maligni tumori,krvarenja i sklonost ka krvarenju,akutne upale,promene na koži,metalne osteosinteze

 

 

 


Sva prava zadržana © 2014. Dr Dušica Stefanović