Dr Dušica Stefanović


Davanje inekcija

- Intramuskularno ( antireumatika, miorelaksansa ) 
- Infiltracija leka ( blokade u bolna mesta i AP tačke)


Sva prava zadržana © 2014. Dr Dušica Stefanović