Dr Dušica Stefanović


Akunpuktura

- lečenje funkcionalnih poremećaja primenom iglica, lasera ili statičkih magneta. Zasniva se na uravnotežavanju postojeće unutrašnje energije koja je u disbalansu /Yin-Yang/. Svaki problem je posledica deficita ili suficita energije na određenom energetskom kanalu. Stimulisanjem, tj dodavanjem ili oduzimanjem energije određenih tačka kanala uspostavlja se izgubljena ravnoteža, stimuliše se lučenje sopstvenih tkivnih analgetika - endorfina, steroida. U telu ima 12 parnih kanala i 6 neparnih i UKUPNO 365 TAČAKA. Akupunktura se koristi u lečenju:
- bolova u kičmi, glavobolja, neuralgije
- nedostatka vitalne energije - bronhitisa, astme
- alergijskih stanja
- impotencije, steriliteta, poremećaja menstrualnog ciklusa
- nesanice
- paralize nerava
- obstipacije
- psihosomatskih poremećaja.


Sva prava zadržana © 2014. Dr Dušica Stefanović